SEO NAME
Vervangingsbouw met 10 appartementen

RESIDENTIE DE SCHILDER

DETAILS

site G. Van Den Heuvelstraat te Ramsel
projectcode BORA
bouwheer particulier
timing 2014 (haalbaarheidsstudie)
status voorontwerp
oppervlakte 1.500 m²

KORT

Dit vernieuwingsproject, gelegen langs het kerkplein in het centrum van Ramsel, waarbij een winkelmagazijn wordt omgevormd tot een collectief woonproject, omvat een tiental wooneenheden. Inzet is niet enkel kwalitatief wonen maar eveneens de ruimtelijke kwaliteit van het Kerkplein verbeteren.

RAMSEL – HET LANDELIJKE DORP?

Het project is gelegen nabij één van de drie verkeersknooppunten in Ramsel die, als meest zichtbare en toegankelijke plekken, hun stempel drukken op het dorpsleven en hier hun identiteit aan geven. Gelegen naast de kerk betreft het tevens, historisch gezien, één van de centrumplaatsen in het dorp, een plek waar mensen elkaar ontmoetten.

Door de intrede van de auto is het plein zijn publieke functie echter verloren. Het fungeert louter als parkeerplein voor de omwonenden en vangt de piekbelasting voor de maandelijkse kerkgangers op.

Hoewel de parkeerdruk op het plein slechts in beperkte mate valt te verlichten door de herontwikkeling, willen we vanuit dit stadsproject de eerste stap zetten naar een hernieuwd kerkplein. Door de interactie tussen het collectief woongebouw en het kerkplein opnieuw aan te halen, hebben we de ambitie het publieke karakter van het plein te stimuleren en opnieuw ruimte te scheppen voor de dorpsbewoners zelf.

CONTEXTUALISME – COLLECTIEF WONEN – PRO-PUBLIEKE RUIMTE

Kortom betekent project BORA voor ons een collectief woonproject dat het potentieel van de context maximaal naar boven tracht te brengen door in te zetten op de pro-publieke ruimte.

Het project wil de hoek met de G. Vandenheuvelstraat afbouwen én een gevel creëren langs het kerkplein. Hiertoe wordt een L-vormig woonblok gecreëerd. Om voldoende licht en lucht in zowel de woningen als het kerkplein toe te laten, wordt het gebouw een aantal keer doorgeknipt. Daarnaast wordt voor het achterste perceelgedeelte ingezet op de identiteit van Ramsel als landelijk dorp; het contact met groen wordt er opnieuw geïntroduceerd.

Tegelijk wordt de cohesie doorheen het project versterkt door een aantal collectieve buitenruimtes. Zo worden naast private terrassen ook een verbrede passerelle gecreëerd op het eerste niveau om een gemeenschappelijk daktuin te creëren. Op het ver-groende gedeelte wordt daarenboven nog ingezet op een collectieve tuin die bijvoorbeeld kan fungeren als buurttuin.

Tot slot wordt ingezet op de woontypologieën zelf. Er wordt gekozen de woningen niet enkel te richten naar de zuidgerichte tuin maar ook leefruimtes te richten naar het kerkplein. Samen met de collectieve buitenruimtes en de intelligent geplaatste collectieve toegangen tot het gebouw wordt zo een verhaal van sociale interactie met elkaar én het plein geconstrueerd. Hoewel deze ruimtes allemaal privaat zijn dragen ze toch bij aan de beeldvorming van het plein en het gebruik van deze publieke ruimte.