OVER 

Als Team voor Architectuur Landschap Urbanisme en Design inspireren wij een holistische benadering waar we ons engageren in alle vraagstukken
gerelateerd aan ruimtelijke vormgeving
waarbij de verbetering van onze leefomgeving centraal staat.

Aangezien elk interieurproject een architecturale implicatie heeft,
elk architectuurproject een stedenbouwkundige component,
en elk stedenbouwkundig ontwerp een uitspraak doet over publieke ruimte,
geloven we sterk in de meerwaarde van een kruisbestuiving tussen alle ruimtelijke disciplines én de verrijking ervan in elk van onze projecten.

De ruimte wenden we aan om de leefbaarheid te verbeteren.
Hoewel de optimalisatie van de vierkante meter de enige manier is om met onze steeds schaarser wordende ruimte om te gaan,
zijn duurzaamheid, verdichting en functieverweving geen doelen op zich maar steeds tools om de leefkwaliteit te maximaliseren.

Ontwerpend onderzoek vertrekkende vanuit de context staat bij TALUD in elke opdracht centraal. Dit onderzoek wordt gekarakteriseerd door de wensen van de bouwheer alsook de noden van de ruimere omgeving en de maatschappelijke uitdagingen die zich stellen. Zo vormt elke opdracht een unieke uitdaging die TALUD met vernieuwende en creatieve ideeën aangaat.

Bij elk ontwerpvraagstuk wordt een evenwicht gezocht tussen de maatschappelijke, ecologische en economische effecten van een opdracht om tot een maakbaar project te komen. Een project gedragen door de bouwheer, stakeholders alsook de publieke omgeving en zo in te zetten op oplossingen die ook op lange termijn houdbaar zijn.

Wij staan in voor een hoge betrokkenheid waarbij we een actieve trekkersrol niet schuwen. Creatieve en innovatieve ideeën impliceren immers nieuwe paden die bewandeld moeten worden waarin wij graag het voortouw nemen en we samen met de opdrachtgever op zoek gaan om het project tot een goed einde te brengen.