SEO NAME
Bouw van 22 nieuwbouwwoningen

TE DWORP

DETAILS

site Beersel – Dworp
projectcode Beersel
bouwheer Huisvestiging Zennevallei Halle cv
timing 2011
status oplevering

BOUWTEAM

opdrachtgever  Huisvesting Zennevallei Halle cv
architectuur  TALUD cvba

Dit sociaal huisvesting project omvat in totaal 22 nieuwbouwwoningen gelegen in het centrum van de dorpskern Dworp, tegenover de kerk.
De 15 meter brede voorgevel is gelegen aan het Kerkplein, recht tegenover de kerk. Langs deze zijde moest ook de toegang voorzien worden tot de overige woningen die op het vijftig meter diepe perceel werden opgetrokken.
De zoektocht naar een compromis tussen de toegankelijkheid voor deze woningen, collectiviteit en tegelijk respect voor privacy beel een aangename ontwerpopdracht.

CONCEPT 

Om de verschillende woningen toegankelijk te maken werd de resterende open ruimte op de koer ingezet als een collectieve koer waarlangs niet alleen de gelijkvloerse woningen hun toegang vinden maar eveneens ook ruimte wordt gegeven aan passerelles op het eerste en tweede niveau. Aan de voorzijde van het perceel worden twee gelijkvloerse appartementen gestapeld bovenop een handelsruimte. Tussen binnenkoer en perceelgrens werden grondgebonden, gelijkvloerse appartementen opgetrokken met daarbovenop duplexwoningen geschakeld aan een passerelle op verdieping +1.
De horizontale en verticale circulatieassen onderscheiden zich qua materialiteit duidelijk
van de woonvolumes om zo de leesbaarheid van de site te vergroten. Om daarenboven de
hoge dichtheid op dit hoekperceel te combineren met een voldoende leefkwaliteit werd gekozen de duplexwoningen van elkaar los te trekken waardoor zonlicht door de volumes heen op het binnenplein kan doorschemeren. Dit volumespel wordt ook aan de publieke zijde van het hoekgebouw doorgetrokken door enerzijds de volumes van de duplexen ook
hier door te trekken en anderzijds met een dynamische dakvorm, als referentie naar het grijze en grillige dakvolume van het kerkgebouw. De woningen in de diepte van het perceel hebben op het gelijkvloers een tuin die als buffer dient tussen het publieke bos of een buitenruimte tussen de verschillende dakvolumes.