SEO NAME
Vervangingsbouw met 2 appartementen en uitbreiding van een eetgelegenheid

Xiang Xiang

DETAILS

site Kapucijnenvoer, Leuven
projectcode XILE
bouwheer particulier
timing 2016 (haalbaarheidsstudie)
status voorontwerp
oppervlakte 593 m²

KORT

Onlangs kocht de bouwheer het aanpalende perceel aan nadat dit, omwille van een brand, te koop werd gesteld. Het bestaande hoekgebouw zal worden vervangen door een nieuwbouw die twee kangoeroewoningen herbergt alsook een handelsruimte. Een levendige interactie met het straatleven staat voor dit prominente hoekgebouw centraal.

NIEUW BAKEN

De vervangingsbouw van dit hoekgebouw heeft het potentieel om als een nieuw herkenningspunt te fungeren op de Kapucijnenvoer. Het handelspand alsook de terraszones worden ingezet om de dialoog met het publieke leven op straat opnieuw aan te gaan.

De nieuwbouw zal worden opgetrokken in een fris-grijze gevelsteen dewelke zich aftekent ten opzichte van de huidige bebouwing in rode baksteen. Door de uitkraging op de bovenliggende niveau’s ontstaan interessante zichtlijnen op het nieuwe volume en wordt het robuuste hoekvolume gebroken.

Door eveneens te spelen met de kroonlijsthoogte ontstaat een wisselwerking met de aanpalende gebouwen. Langs de Kapucijnenvoer wordt aansluiting gezocht met de kroonlijsthoogte van de aanpalende woning. In de Bankstraat wordt de kroonlijst opgetrokken tot aan het appartementsgebouw hetwelk resulteert in een bijkomende bouwlaag.

FLEXIBEL WONEN IN DE KERN

Op het gelijkvloers wordt zowel het publieke als private gedeelte van de eetgelegenheid uitgebreid. De nieuwe uitbreiding van het restaurant wordt opengewerkt naar de straatzijde toe om een meer uitnodigend karakter te bekomen. Daarnaast situeert zich op dit niveau de inkomzone voor de bovenliggende appartementen en wordt deze, samen met de toegang tot de fietsenstalling en gemeenschappelijke berging, in het straatbeeld geaccentueerd.

De bestaande woning alsook het eerste niveau van de nieuwbouw worden met elkaar in verbinding gebracht om zo een eerste kangoeroewoning te realiseren. De woning kan zo gebruikt worden als gezinswoning met 4 tot 5 slaapkamers of worden opgedeelt in een duplexwoning en gelijkvloers appartement, beide met 2 slaapkamers en eigen buitenruimte.

Op niveau +2 & niveau +3 wordt een tweede kangoeroewoning gerealiseerd dewelke bestaat uit 3 slaapkamers. De leefruimtes zijn gesitueerd op het derde niveau om maximaal te profiteren van alle licht en zicht. Indien gewenst kan op het tweede niveau een gedeelte worden afgezonder opdat een studio ontstaat.

RUIMTE VOOR ONTMOETEN

Er wordt niet enkel ingezet op de relatie met de straat maar eveneens de relatie tussen de omwonenden en de bewoners van het pand. Door op het gelijkvloers met de inkomzone terug te springen ontstaat er een overkraagde tussenzone langs de straat waar het mogelijk is te pozen en elkaar te ontmoeten.

Daarnaast wordt de trappenhal gekoppeld aan de buitenruimtes om de interactie en sociale controle te bevorderen. Daarnaast laat het toe meer licht en lucht in de trappenhal te brengen en zo het typerende beeld van de donkere hal in het appartementsblok te doorbreken.