SEO NAME
Wederbestemmingen van economie in de stad

Masterclass Re:Work

DETAILS

Site Batelage, Brussels
Publication 
http://www.cosmopolis.be/research/rework

KORT

Brussel, is net als heel wat andere Europese grootsteden, reflecteert sedert kort over haar toekomstig ontwikkelingsbeleid. De inzet hiervan is hoog! De stad zal te kampen krijgen met vijf grote uitdagingen, typisch voor een metropool, waar het zal moeten inzetten op duurzaamheid en creativiteit wil de stad oplossingen vinden. Tot deze uitdagingen horen: het creëren van nieuwe, betaalbare woningen om de demografische groei op te vangen; de ontwikkeling van een meer gevarieerde economie die alle lagen van de samenleving iets te bieden heeft; een geïntegreerde en efficiënt mobiliteitsplan; het ontwerpen van nieuwe openbare voorzieningen om de kwaliteit van het leven en de samenhang in de stad te bevorderen en tot slot de herontwikkeling van Brownfield gebieden in de levendige delen van de stad om deze te optimaliseren.

Methodologie
Een van de opkomende uitgangspunten om de levenskwaliteit in de stad op te krikken is het idee om economie terug te brengen naar de stad, zoals dit ooit eerder het geval was. In de geschiedenis is er lange tijd geijverd geweest om deze economie uit onze steden te bannen en naar de rand of het platteland te verhuizen. Hierdoor wilden men de kwaliteit van de publieke ruimte in de stad verhogen, waarom zouden we dan teruggaan naar hoe het vroeger was? Door industriële activiteiten dichter bij de stad te plaatsen kan er komaf gemaakt worden met één van ’s werelds grootste hedendaagse problematieken. Doordat productie dichterbij het woongebied ligt kunnen transportkosten sterk teruggeschroefd worden en zal het de uitstoot van CO2-gassen sterk doen dalen. Maar dat is niet al, voor een stad als Brussel kan het een opportuniteit zijn om het aanbod aan jobs uit te breiden! Ondanks er zich heel wat werkgelegenheid binnen onze hoofdstad binnen onze hoofdstad bevindt, focust deze zich voornamelijk op hoger opgeleide profielen. Vele van deze banen worden ingevuld door pendelaars die van buiten de stad komen, hierdoor blijft een deel van de Brusselse samenleving in de koude staan en vinden vaak geen geschikte job. Toch is deze manier niet enkel bevorderend voor mensen die op zoek zijn naar functies voor lager geschoolde profielen. In een economie die sterk gericht is op het bieden van een goede service kunnen industrie en logistiek sneller inspelen op de noden van de bewoners. Met deze kennis is in het achterhoofd en de waarde van co-existentie tussen economische activiteit en de stad luidt de vraagstelling als volgt: Hoe kan er een plaats gecreëerd worden voor economie binnen de stad zonder hoeven in te boeten aan de levenskwaliteit van de stad? Hiervoor is het van cruciaal belang dat er op zoek wordt gegaan naar een nieuwe manier van wonen en werken, dit op verschillende schalen (stedenbouwkundig en architecturaal).
Centrum voor Urbane Redistributie
In dit ontwerp wordt er een voorstel gedaan om een nieuwe CDU (Centre de Distribution Urbain) binnen de Batelage-wijk te implementeren. Het is de bedoeling om op deze manier de site verder te versterken als economisch-actieve zone en het behoud van de lokale activiteiten. Vanuit deze denkpiste willen we de CDU niet zien als een zoveelste gebouw binnen de stad, maar eerder als een campus die zich zo organiseert naar de omgeving toe om andere gebouwen te stimuleren om hetzelfde te doen. Om het gebied open te maken naar de omgeving en stad toe en komaf te maken met de voormalige grenzen zoals het kanaal, de boulevard en de spoorwegen. De CDU kan gezien worden als een stedelijke machine, een combinatie van logiestiek, productie, verkoop en diensten binnen één geheel. Door het openbreken van de reeds bestaande drempels zal de CDU (of urban machine) zijn omgeving gaan definiëren en zo een eigen genius loci creëren. De CDU loopt parallel met de nieuwe infrstructuur die nodig is om ht ‘systeem’ te laten functioneren als een geheel. Het inbrengen van een tramlijn zorgt voor een innerlijke ruggengraat die drie CDU-zones met elkaar verbindt. Een tweede tramlijn leidt reizigers uit Anderlecht langs een aaneenschakeling van kleine industriële initiatieven naar het centrum van Vorst. In plaats van het geven van een oplossing voor een logistiek centrum in de stad, wordt logistiek in deze oefening begrepen als een manier om nieuwe stedelijke relaties aan te gaan. Dit zowel voro de site van de Batelage als voor een grotere omgeving in Brussel.