SEO NAME
Citadelpark

TE GENT

DETAILS

site Citadelpark Gent
timing 2013
budget 20 miljoen euro

 

BOUWTEAM

opdrachtgever stad Gent
architectuur  Talud  i.o.v KPW architecten

Het Citadelpark is het grootste stadspark in de

Gentse binnenstad. Het heeft een belangrijke bota-
nische en cultuurhistorische waarde en vervult een

recreatieve rol op stads- en wijkniveau. Met de aan-
wezigheid van het SMAK, het MSK, het ICC en het

Kuipke heeft het ook een brede culturele agenda
die boven het niveau van de stad uitstijgt.
Het 19de eeuwse park is aan programmatische
vernieuwing toe. Hiervoor wordt een vocabularium
ontwikkeld voor het park, haar gebouwen, haar
omgeving en de gewenste ontwikkelingen in de
tijd.
De Floraliënhal krijgt een vernieuwd leven als
een parallelle ‘lege’ stedelijke micro-ruimte in het
park. De focus verschuift van de gebouwen naar
de compositie van de open ruimte. De wit-ruimte
geeft ademruimte en garandeert een structurele
flexibiliteit voor de omliggende culturele actoren
die deze ruimte tijdelijk kunnen inpalmen.