SEO NAME
Renovatie & uitbreiding

TE VILVOORDE

DETAILS

site Schaarbeeklei
projectcode Binnenhof
bouwheer Particulier
timing 2016-2017
status oplevering

BOUWTEAM

opdrachtgever  bvba Evobo
architectuur  Talud cvba

KORT
De projectsite voor project ‘binnenhof’ spant zich op tussen de Schaakbeeklei en de Tuchthuisstraat. Er werd al snel geopteerd om de statige herenwoningen aan de Schaarbeeklei te renoveren en de pit van het bouwblok in te zetten voor een verdichtingsoperatie.

CONCEPT
Het nieuwe binnenhof werd opgehangen langs een wandelpad dat beide straten met elkaar verbindt en tevens als ontsluiting dient voor de verschillende woningen. Ondergronds wordt het project aan elkaar gebonden door een parkeergarage.

Dit banale wandelpad vormde echter het ontstaanrecht voor dit project gezien het een missende schakel was voor zacht verkeer dat zich verplaatst vanaf het station, over het Hanssenspark tot aan het nieuwe Kanaalproject.

Het hogere nieuwbouwvolume aan de Tuchthuisstraat kondigt de doorgang voor passanten aan en vormt het tegengewicht van de herenhuizen. De inbreiding in de pit van het bouwblok bestaat uit een luchtiger volume dat slechtst enkele wooneenheden telt op het eerste niveau.

De afstand tussen deze bouwblokken en de perceelsgrenzen laat dan weer toe voldoende open ruimte en tuinen te voorzien voor al deze woningen. Zo ontstaan een interessante mix van gezinswoningen, een-, twee-, en driekamerappartementen.

Naast de goede bereikbaarheid en efficiënt ruimtegebruik was de ambitie ook om op vlak van energiehuishouding efficiënt te scoren. De nieuwbouwwoningen werden dan ook geconcipieerd als BEN-woning en ook voor de renovatie waren de ambities hoog.