SEO NAME
Onderzoek Stadsontwikkelingsproject Delta in Brussel

DELTA &
FUNCTIEVERWEVING

DETAILS

site Oefenplein, Brussel
In samenwerking met
VUB Dr. – Prof. Michaël Ryckewaert & ADT/ATO
oppervlakte 395.000 m²

 

FUNCTIEVERWEVING ALS RUIMTELIJKE STRATEGIE

Door middel van een literatuurstudie en een ruimtelijk ontwerp focust deze verhandeling zich op een centrale vraag: “In welke mate zal functieverweving als ruimtelijke strategie een antwoord bieden op de huidige maatschappelijke context?”

De belangrijkste doelstelling is om de mogelijkheden van functieverweving in de ruimtelijke ordening af te tasten door middel van een ontwerpend onderzoek toegepast op de Delta-site om zo tot alternatieven te komen voor de huidge planningslogica waar al te vaak de regie in handen wordt gegeven van de private ontwikkelaar.

Het onderzoek wordt aangevat met een situering van het project als een ‘specifieke zone voor ontwikkeling’ binnenin het ruimtelijk beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangaande functievermenging ten opzichte van een grotere academische en historische context.

Vervolgens wordt het potentiëel van de Delta blootgelegd vanuit verschillende perspectieven zoals de socio-culturele context, mobiliteit, economie, huisvesting etc. Daaropvolgend, als een van de belangrijkste elementen binnen de strategische planning, worden de verschillende actoren opgespoord met inbegrip van hun ontwikkelingspotentieel en individuele wensen binnen het gebied.

Een omgevormde duurzaamheidsmeter geeft een interpretatie aan het ontwikkelingspotentieel van elk van deze actoren om zo de verschillende programma’s voor de site uit te testen alsook de kruisbestuiving tussen de verschillende actoren.

Tot slot wordt het onderzoek vertaald in een eerste ruimtelijke neerslag op de site waarbij deze zich profileert als een ruimtelijke katalysator voor toekomstige ontwikkelingen.